18-118 CRvT

18-118 CRvT CR 18/2682 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Klachtgeld voor hoger beroep niet voldaan, klager niet-ontvankelijk. Klager heeft een klacht ingediend die door de raad van toezicht ongegrond wordt verklaard. Klager gaat in hoger beroep maar dient geen nader beroepschrift in en voldoet evenmin het klachtgeld voor hoger beroep ondanks een herinnering daartoe. De Centrale Raad verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn appèl.

18-118 CRvT

18-49 RvT Amsterdam