19-29 RvT West

19-29 RvT West Ref: 27/131.794 RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM Verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derde. Geen onbetrouwbare en niet- deskundige afhandeling opdracht. Klager is eigenaar van een pand dat hij via beklaagde te koop aanbiedt. Daarop wordt tussen klager en een onderneming onderhandeld. Er komen diverse versies van een koopover-eenkomst op tafel maar er wordt niet getekend. Dan ontstaat discussie over de vraag of er wilsovereenstemming tussen partijen is ontstaan. Als op een dag de advocaat van de vermeende koper onverwacht op het makelaarskantoor verschijnt, geeft de medewerker die de zaak behandelt, alle correspondentie aan de advocaat mee. De raad van toezicht is van oordeel dat die correspondentie een vertrouwelijk karakter heeft en dus niet had mogen worden verstrekt. Dat de medewerker zich onverhoeds geconfronteerd zag met de advocaat van de tegenpartij van zijn opdrachtgever en dacht dat hij verplicht was om aan diens verzoek gevolg te geven, is geen excuus. Dat geldt ook de stelling dat de rechter de makelaar ook wel gedwongen zou hebben om de stukken af te geven. Het gebeurde rechtvaardigt niet de stelling dat het makelaarskantoor zijn opdracht onbetrouwbaar en ondeskundig heeft afgewikkeld.

19-29 RvT West