19-82 RvT West

19-82 RvT West   RAAD VAN TOEZICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS NVM   Beweerdelijk onjuiste taxatie. Klaagster is niet-opdrachtgeefster.   Klaagster dient een klacht in tegen de makelaar omdat zij het niet eens is met diens taxatie van de voormalige echtelijke woning. Deze wordt door haar ex-echtgenoot bewoond en die is ook de opdrachtgever tot de taxatie. Klaagster heeft zelf bijna een jaar later een taxatie laten uitvoeren die € 10.000 hoger uitkomt. De makelaar is niet bereid om zijn waardering aan te passen zowel omdat klaagster niet zijn opdrachtgever is, zijn opdrachtgever daarvoor geen toestemming geeft en hij van mening is dat zijn taxatie correct is De raad acht de klacht ongegrond.    

19-82 RvT West