20-08 CRvT

20-08 CRvT   DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Beweerdelijk onvoldoende belangenbehartiging - geen mededeling gedaan over de persoon van de koper.   Klagers verkopen via bemiddeling van beklaagde hun woning. Een half jaar na de overdracht spreekt koper de makelaar aan wegens verborgen gebreken aan de woning. Vervolgens vindt overleg plaats tussen de makelaar en klagers. Dit leidt niet tot een oplossing waarop de koper klagers in rechte betrekt. Deze zaak loopt nog ten tijde van behandeling van de klacht door de Centrale Raad. Klagers dienen een klacht in tegen beklaagde omdat hen uit mailwisseling tussen hun makelaar en een andere makelaar bekend was geworden dat de koper van hun woning een eigenaardig persoon is. Zij hadden dit graag van te voren geweten omdat zij hun woning dan niet aan die koper hadden verkocht. Zij verwijten de makelaar ook dat hij hen niet meteen informeerde toen de koper zich tot hem wendde. Nu klagers niet aangeven welke eigenaardigheden van de koper voor hen aanleiding zouden zijn geweest om geen zaken met de koper te doen en evenmin vaststaat dat beklaagde reeds vóór de verkoop bekend was met de eigenaardigheden van de koper, is dit klachtonderdeel ongegrond. De makelaar heeft klagers direct op de hoogte gesteld van de klachten van de koper en daarover ook overleg gevoerd. Ook dit klachtonderdeel is ongegrond.

19-27 RvT Zuid

20-08 CRvT