20-10 CRvT

20-10 CRvT   DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Is klager/appellant persoon of onderneming? Uitvoerige motivering van niet-ontvankelijkheid klacht wegens tijdsverloop. Verschil tussen verlies verkoopwaarde en herstelkosten. Geen bijdrage in advocaatkosten.   Klager treedt op namens een bedrijfsartsenonderneming. Die onderneming koopt in 2008 via het intermediair van beklaagde van de gemeente een monumentaal pand dat kort vóór de verkoopopdracht aan de makelaar door brand wordt getroffen. Klager stelt dat hij door de makelaar op het verkeerde been is gezet door diens mededeling dat de herstelkosten € 400.000 bedragen, terwijl deze in werkelijkheid veel hoger nl. op ca € 600.000 liggen. De raad van toezicht had klager niet-ontvankelijk verklaard omdat hij pas 10 jaar na dato een klacht tegen de makelaar indiende. De Centrale Raad onderschrijft dit oordeel met een uitvoerige motivering. Waar klager het rapport van de Grontmij over de herstelkosten heeft ontvangen, waarin een bedrag van € 550.000 wordt genoemd, kon hij weten dat die kosten hoger waren dan het bedrag dat de makelaar zou hebben genoemd, hetgeen deze overigens ontkent. Mogelijk heeft bij klager een misverstand postgevat over de begrippen ‘verlies verkoopwaarde’(van € 4 ton) en ‘herstelkosten’ (van € 6 ton);dit zijn twee verschillende begrippen die niet van dezelfde grootte zijn. De raad van toezicht heeft een onderneming van klager als zodanig aangemerkt, de Centrale Raad herstelt dit.

RvT Zuid

20-10 CRvT