20-13 RvT West

20-13 RvT West   201 BIEDEN, ONDERHANDELEN & TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST Informatie aan niet-opdrachtgever. Bouwkundige en onderhoudstoestand. Koper heeft eigen makelaar. Vertrouwen op de door de verkoper in de vragenlijst gegeven informatie.   Klager heeft een benedenwoning gekocht uit 1874. Beklaagde trad op voor de verkoper en klager liet zich bijstaan door zijn eigen makelaar. Klager verwijt beklaagde dat de door de verkoper ingevulde vragenlijst onjuistheden over de bouwkundige toestand bevat. Daarnaast stelt klager dat beklaagde hem had moeten informeren over de substantiële verhoging van de bijdrage in de servicekosten waar klager na de aankoop mee werd geconfronteerd. De Raad overweegt dat beklaagde mocht vertrouwen op de door de verkoper op het vragenformulier gegeven antwoorden. Dat bij beklaagde gerede twijfel had moeten bestaan over de juistheid van de door zijn opdrachtgever gegeven informatie, is niet gebleken. De door klager genoemde vochtdoorslag was ten tijde van de verkoop niet zichtbaar. Voorts kan beklaagde niet worden verweten dat hij niet op de hoogte was van toekomstige veranderingen m.b.t. het onderhoudsplan en de hoogte van de servicekosten. Hierbij wordt meegewogen dat beklaagde optrad voor de verkoper en klager en/of zijn makelaar zelf nadere vragen hadden kunnen stellen dan wel een bouwkundige keuring hadden kunnen laten uitvoeren.

20-13 RvT West