20-15 CRvT

  20-15 CRvT   DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Asbestproblematiek. Weigering destructief onderzoek. Afwijkende clausule ten opzichte van standaard NVM-bepaling.   Klagers, voorzien van een aankoopmakelaar, doen mee aan een inschrijving op een woning die bij beklaagde in verkoop is. Bij de daarbij behorende papieren zit een concept-koopovereenkomst waarin het risico van eventuele asbest in de woning bij de koper wordt neergelegd. Verder wordt daar vermeld dat verkopers de erven zijn van de laatste bewoner en niet zelf in het huis hebben gewoond. Klagers blijken de hoogste inschrijvers te zijn en hen wordt het huis gegund. Enkele dagen later laten zij een bouwbedrijf een bouwkundige keuring uitvoeren. Deze constateert op een schoorsteen na geen asbest. De aankoopmakelaar heeft van de gemeente bouwtekeningen c.a. ontvangen waaruit blijkt dat het dak en de balkons asbest bevatten. Kort daarop wordt de  koopakte getekend. De architect van klagers wijst hen op de mogelijke aanwezigheid van asbest waarop een licht destructief onderzoek wordt ingesteld. Dit kan geen uitsluitsel geven over de vraag in welke mate er asbest in de woning aanwezig ius. Daarop verzoeken klagers de erven een destructief onderzoek te mogen uitvoeren. Dit wordt geweigerd. Vervolgens vindt de eigendomsoverdracht plaats. Klagers verwijten beklaagde dat deze hen niet op de aanwezigheid van asbest heeft gewezen en dat in de koopakte een voor hen ongunstige bepaling terzake is opgenomen. Net als de raad van toezicht acht de Centrale Raad deze verwijten onterecht. Op geen enkel moment in het proces hebben klagers een opmerking gemaakt over de gewraakte bepaling. Klagers hadden de mogelijkheid van een uitgebreid onderzoek, maar maakten daarvan geen gebruik.    

18-101 RvT West

20-15 CRvT