20-43 CRvT voorzitter

CR 19/[ ] beslissing voorzitter DE VOORZITTER VAN DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM Opheffing automatische schorsing na opzegging lidmaatschap en aansluiting. De NVM is tot opzegging van het lidmaatschap van een makelaarskantoor en van de aansluiting van de directeur-makelaar overgegaan vanwege stelselmatige overtreding van NVM-regels en het niet voldoen aan verzoeken van de NVM. De NVM heeft daarbij meegedeeld dat zij geen aanleiding ziet om de automatische schorsing die onmiddellijk na kennisgeving van de opzegging intreedt, achterwege te laten. Tegen deze laatste beslissing staat beroep open bij de voorzitter van de Centrale Raad die die beslissing marginaal toetst. De voorzitter honoreert het verzoek van de makelaar en diens kantoor. Daarbij neemt zij in aanmerking dat de NVM eerder dat jaar de drooglegging van het kantoor ophief hoewel niet alle gevraagde informatie was verstrekt. Het feit dat de makelaar eerder onjuiste informatie verschafte betekent dat de NVM wier beslissing wordt vernietigd, niet de gehele kosten van behandeling hoeft te voldoen, maar dat de makelaar c .q. diens kantoor de helft daarvan moet betalen.

20-43 CRvT voorzitter

20-42 CRvT