20-52 RvT West

Stichting Tuchtrechtspraak NVM Uitspraak d.d. 19 mei 2020   RAAD VAN TOEICHT WEST VAN DE NEDERLANDSE VER EENIGING VAN MAKELAARS NVM   Pand zonder formele woonbestemming verkocht.   Klagers kopen in 2017 een voormalige spoorwachterswoning die door beklaagde te koop wordt aangeboden. Verkopers hebben deze woning in 2001 van NS Vastgoed gekocht en deze met toestemming van de gemeente verbouwd. Kort na de levering vernemen klagers van de gemeente dat de woning geen woonbestemming heeft, maar onder de categorie ‘railverkeer’ valt en dat het pand volgens overgangsrecht mag worden bewoond. Zij klagen de makelaar aan. De makelaar was van de werkelijke bestemming op de hoogte maar had het niet nodig geacht om klagers te informeren omdat de verkopers al sinds 2001 er zonder problemen hadden gewoond en de woning met toestemming van de gemeente hadden verbouwd. De raad van toezicht is het daarmee niet eens. Formeel heeft het pand geen woonbestem-ming en dat biedt minder zekerheid dan als dit wel het geval is. De makelaar had klagers hierover moeten informeren.

20-52 RvT West