20-61 CRvT

CR 20/2704 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Overschrijding redelijke termijn bij indienen van klacht. Belangenafweging tussen klagers en beklaagde.             Klagers hebben in 2011 aan beklaagde een opdracht gegeven om te bemiddelen bij de verhuur van hun woning, In 2014 stellen klagers via een advocaat het makelaarskantoor aansprakelijk voor de wijze waarop het de opdracht tot verhuurbemiddeling heeft uitgevoerd. Na enige correspondentie hierover blijft het stil. Door daarna ruim 4 jaar te wachten met het indienen van een klacht bij de raad van toezicht is een redelijke termijn daarvoor overschreden. De Centrale Raad weegt de wederzijdse belangen tegen elkaar af en die afweging valt uit in het voordeel van het makelaarskantoor. Klagers zijn niet-ontvankelijk.

20-61 CRvT

19-40 RvT West