20-86 RvT West

Ref: 027/133.958   Meetinstructie niet gevolgd. Klacht gegrond, geen maatregel wegens directe erken-ning fout, overleg met klager en geen eerdere veroordeling.   Klaagster komt tot de ontdekking dat de door het makelaarskantoor opgegeven woonoppervlak van de door haar gekochte woning onjuist is. Beklaagde erkent de fout onmiddellijk die ontstaan is doordat een deel van de woning aanvankelijk niet toegankelijk was. De klacht is gegrond maar de raad legt geen maatregel op omdat de fout direct is erkend, met klaagster in overleg is getreden over een oplossing en het kantoor niet eerder is veroordeeld voor een soortgelijke fout.  

20-86 RvT West