20-87 RvT Amsterdam

Raad van Toezicht Amsterdam van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM  14/19 Onjuiste taxatiewaarde. Onzorgvuldige taxatie. Klacht van opdrachtgever.   In deze zaak geeft klaagster opdracht aan beklaagde voor het maken van een taxatie van haar woning. Nadat deze taxatie is uitgevoerd ontstaat discussie tussen de partijen over de inhoud van het taxatierapport. Klaagster heeft tal van klachten over de wijze waarop de taxatie tot stand is gekomen en het taxatierapport zelf. De Raad verklaart zeven van de acht klachten ongegrond. De enige klacht die gegrond wordt verklaard is de klacht dat er geen schriftelijke overeenkomst is gesloten tussen partijen. De Raad oordeelt dat omdat klaagster een particulier is, er op grond van de Algemene Voorwaarden een schriftelijke overeenkomst had moeten worden afgesloten. De Raad legt aan beklaagde een berisping op en veroordeelt beklaagde in de kosten van het geding.

20-87 RvT Amsterdam