Uitspraken

 • 11-06 RvT Groningen

  Onjuiste taxatie. Raad doet zelf onderzoek.In juni 2002 komt de makelaar in zijn taxatierapport op een onderhandse verkoopwaarde van € 476.500 en een executiewaarde van € 431.500. In mei 2010 levert de executoriale verkoop een bedrag van € 280.000 op. De WOZ-waarde bedroeg in 2002 ruim € 190.000. Een door klager (de hypothecair financier) ingeschakelde andere makelaar komt op waardes van € 312.500 verkoopwaarde en € 265.000 executiewaarde per 2002. Nu beklaagde de rapportage van de derde door de bank ingeschakelde makelaar betwist, heeft de raad van toezicht eigenonderzoek gedaan. Daaruit komt naar voren dat de onderhandse verkoopwaarde in 2002 hooguit € 350.000 had mogen bedragen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 11-01 RvT Groningen

  Zakenrechtelijke problemen (recht van overgang). Positie verkopende makelaar. Informatieverplichting.Klager is mede-eigenaar van een terrein dat noodzakelijkerwijs bereden moet worden, wil de eigenaar van een te koop staande woning zijn parkeerplaats kunnen bereiken. Hij heeft bezwaar tegen het betreden van het terrein waarop geen recht van overpad is gevestigd. Klager verwijt de verkopend makelaar dat die in zijn aanbieding niet van die situatie melding maakt. De raad van toezicht acht de klacht ongegrond nu is gebleken dat de makelaar, die immers het belang van zijn opdrachtgever heeft te behartigen in overleg met zijn opdrachtgever elke gegadigde op bedoelde situatie wijst. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-08 RvT Groningen

  Niet-terugstorten borgsom. Minnelijke regeling ter zitting. Een makelaar trad privé op als verhurende makelaar voor zijn broer, maar de correspondentie liep wel via zijn kantoor. Op de suggestie van de voorzitter van de raad zijn partijen ter zitting tot een vergelijk gekomen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-03 RvT Groningen

  Beweerdelijke oplichting, leugens en chantage. Onjuiste maatvoering van te bouwen woning in de publiciteit brengen. Ongepaste reactie op ingediende klacht. De koper van een nieuwbouwwoning ontdekt na het sluiten van de koop-/aannemingsover-eenkomst dat de inhoud van de woning geen 750 m3 meet zoals op Funda staat, maar volgens de architect slechts 635 m3. De makelaar past daarop onmiddellijk zijn aanbieding aan. De raad van toezicht sluit niet uit dat de makelaar bij zijn berekening die hij van bouwtekeningen moest maken, een vergissing heeft begaan. Van oplichting en leugenachtig optreden is niet gebleken. Wél acht de raad het ongepast dat de makelaar geconfronteerd met de in scherpe bewoordingen geformuleerde forse aantijgingen, reageerde met een schadeclaim als klager zijn klacht niet zou intrekken. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-04 RvT Groningen

  Miscommunicatie. Minnelijke regeling geschil en intrekking klacht. Ter zitting van de raad is gebleken dat de voormalige makelaar van klager (met wie deze bevriend is) aan klager meedeelde dat er een bezichtiging zou plaatsvinden en dat deze andere makelaar het pand van klager nog steeds via zijn website te koop aanbood. Die andere makelaar heeft beklaagde (die toen de verkoopopdracht had) niets over de bezichtiging verteld. Op de verwijten over de bezichtiging die niet doorging, reageerde beklaagde scherp. Nu van een misverstand sprake bleek zijn over en weer excuses aangeboden en werd de klacht ingetrokken. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 10-01 RvT Groningen

  Risicodragende projectontwikkeling via echtgenoteDe makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn baas (eveneens makelaar en ook beklaagde, zie zaak 10.02) een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. Die vennootschap werd op het privé adres van beklaagde gehuisvest. Download uitspraak (pdf) Uitspraak CRvT

  Lees meer
 • 10-02 RvT Groningen

  Risicodragende projectontwikkeling via echtgenote. Verantwoordelijkheid als leidinggevende. De makelaar heeft laten gebeuren dat zijn echtgenote, samen met de echtgenote van zijn ondergeschikte (eveneens makelaar en ook beklaagde, zie zaak 10.01) een vennootschap oprichtte die aan risicodragende projectontwikkeling deed. Hij had als leidinggevende van het kantoor de mededelingen van zijn ondergeschikte dat de NVM geen bezwaren zag, moeten verifiëren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-18 RvT Groningen

  Beweerdelijk onjuiste vraagprijs en te geringe verkoopactiviteiten. Beëindiging opdracht door makelaar na geuite kritiek. Dat de vraagprijs onjuist is is niet komen vast te staan, zeker niet nu de echtgenoot van klaagster zelf ook makelaar is en zich intensief met de verkoop bemoeide. De door beklaagde ontplooide verkoopactiviteiten zijn gebruikelijk. De geschillencommissie makelaardij sprak zich reeds uit over de beëindiging van de opdracht door de makelaar en zag daarin aanleiding om de vergoeding aan de makelaar te verlagen. Waar dit zo is ziet de raad geen aanleiding om ook nog een tuchtrechtelijke sanctie op te leggen.  Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-13 RvT Groningen

  Belangenbehartiging koper. Geen advies om bouwtechnisch onderzoek te laten verrichten? Na 4 jaar optredende gebreken.   Vier jaar nadat klager het pand had gekocht blijken bij een bouwkundige inspectie enige gebreken aan het gekochte te zitten. De verklaring van de makelaar dat hij koper aanraadde een bouwkundig onderzoek in te laten stellen maar dat koper dit niet nodig vond omdat het pand door een architect was opgenomen en hij een verbouwing van plan was, is plausibel. De makelaar kan niet worden verweten gebreken niet te hebben opgemerkt die klaarblijkelijk zich eerst na vier jaar zich manifesteren. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 09-17 RvT Groningen

  Minnelijke regeling ter zitting bereikt. De ingediende klacht wordt staande de mondelinge behandeling tussen partijen geschikt en vastgelegd in een regeling. De klacht wordt door klager ingetrokken en door de raad buiten behandeling gesteld. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer