Home

Welkom bij het NVM Jurisprudentieregister

Op deze website vindt u uitspraken van de Raden van Toezicht NVM en van de Centrale Raad van Toezicht NVM die in het kader van de NVM tuchtrechtspraak zijn gedaan. Deze uitspraken worden geanonimiseerd weergegeven.

Overname gegevens
Het staat ieder vrij om de gepubliceerde uitspraken met bronvermelding gratis over te nemen. NVM Jurisprudentieregister streeft ernaar om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Mocht u onjuistheden ontdekken, dan verzoeken wij u dit te melden aan de NVM.