Home

Welkom bij het NVM Jurisprudentieregister

Op deze website vindt u uitspraken van de Raden van Toezicht NVM en van de Centrale Raad van Toezicht NVM die in het kader van de NVM tuchtrechtspraak zijn gedaan.
Deze uitspraken worden geanonimiseerd weergegeven. Dit zijn uitspraken in tuchtzaken die tot en met 31 december 2022 in behandeling zijn genomen via Stichting Tuchtrechtspraak NVM.
Met ingang van 1 januari 2023 moeten klachten omtrent het handelen of nalaten van NVM makelaars worden ingediend bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals.
Deze is ondergebracht bij De Geschillencommissie.

Dit jurisprudentieregister zal de komende tijd nog aangevuld worden met uitspraken in tuchtzaken die tot en met 31 december 2022 in behandeling zijn genomen. Zaken die aangebracht en behandeld zijn bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals kunt u hier niet terugvinden.

Meer informatie over de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals en de procedure om een tuchtzaak te starten kunt u vinden via https://www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-vastgoedprofessionals/

Overname gegevens
Het staat ieder vrij om de gepubliceerde uitspraken met bronvermelding gratis over te nemen. NVM Jurisprudentieregister streeft ernaar om de informatie zo actueel mogelijk te houden. Mocht u onjuistheden ontdekken, dan verzoeken wij u dit te melden aan de NVM.