Meldpunt voor niet-integer handelen

Aanvullend op de klachtenprocedure heeft de NVM een meldpunt voor niet-integere vastgoedtransacties. Wanneer u van mening bent dat u met een niet-integere vastgoedtransactie te maken heeft kunt u een e-mail sturen naar meldpunt@nvm.nl. Uw verhaal kan dan worden toegevoegd aan het dossier van de betreffende makelaar. Op deze manier kan nu en in de toekomst worden bekeken in hoeverre het hier een incidenteel geval betreft of dat meerdere consumenten gelijksoortige ervaringen hebben. Een melding mag anoniem worden verzonden, een directe betrokkenheid bij de transactie is geen vereiste.

Meldingen die op het meldpunt binnen komen worden afgehandeld door de NVM maar kunnen ook betrekking hebben op de handelwijze van andere spelers op de vastgoedmarkt.
Afhankelijk van de inhoud en onderbouwing kunnen meldingen worden doorgeleid naar de interne tuchtrechtspraak, de Commissie Lidmaatschapszaken van de NVM of naar andere brancheorganisaties. Het is afhankelijk van de gevolgde route of u hierover een terugkoppeling ontvangt. Uiteraard ontvangt u hierover informatie zodra u een melding bij ons doet.

Voor de goede orde, het meldpunt is niet bedoeld voor de beoordeling van individuele gevallen maar om bepaalde misstanden binnen de vastgoedbranche kenbaar te maken. Via het meldpunt zal derhalve geen oordeel worden geveld. Dit meldpunt staat volledig los van het meldpunt voor ongebruikelijke transacties in het kader van de WWFT.