Wat is tuchtrecht?

Geschreven en ongeschreven regels
De regels waar een NVM-makelaar zich aan moet houden zijn zowel geschreven als ongeschreven regels. De belangrijkste geschreven regels staan in de NVM Erecode, maar er zijn ook Statuten en Reglementen. De ongeschreven regels vallen onder de noemer goed makelaarsgebruik, maar ook moraal en goed fatsoen.

Aan NVM leden of NVM Makelaars die zich niet aan de regels hielden, kon via één van de Raden van Toezicht een sanctie opgelegd worden.
Dit kon een berisping, een boete te betalen aan de vereniging, schorsing of in het uiterste geval de beëindiging van het lidmaatschap van de NVM zijn.

Klachtgeld
Wasde klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard, dan werd het klachtgeld, dat vooraf was voldaan, terugbetaald.

Samenstelling van de Raden
Elke Raad van Toezicht, in de nog bij ons lopende zaken, bestaat uit drie personen, onder wie een voorzitter een secretaris en een (Senior) NVM-makelaar. De voorzitter en de secretaris mogen geen makelaar zijn of verbonden zijn aan een lid van de NVM. De secretaris dient een juridische achtergrond te hebben.
Raden van Toezicht zijn regionaal verdeeld. Het gebied van een Raad valt samen met één of meerdere afdelingen binnen de NVM.

Ook de Centrale Raad bestaat uit drie personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een (Senior) NVM-makelaar. In bijzondere gevallen bestaat de Centrale Raad uit vijf personen en bevat in dat geval een voorzitter, een secretaris, twee (Senior) NVM-makelaars en een natuurlijke persoon die geen makelaar is of verbonden aan een lid van de NVM.