Reglement tuchtrechtspraak NVM

In het Reglement Tuchtrechtspraak NVM is vastgelegd op welke wijze klachten over NVM-makelaars en/of NVM-leden door een Raad van Toezicht NVM worden behandeld. Het Reglement bevat bepalingen over de samenstelling en benoeming van Raden van Toezicht en de Centrale raad van Toezicht en de behandeling van zaken door deze instanties. Aanvullend zijn er bepalingen over hoger beroep, incidenteel beroep en herziening.

Reglement Tuchtrechtspraak 2019

Reglement Tuchtrechtspraak 2020

Reglement Tuchtrechtspraak 2021

Voor alle zaken die vanaf 1 januari 2023 bij de Tuchtcommissie Vastgoedprofessionals in behandeling zijn genomen is het daar geldende reglement van toepassing.
Meer informatie kunt u vinden via https://www.degeschillencommissie.nl/klachtenloket-vastgoedprofessionals/