Jaaroverzicht Tuchtrechtspraak NVM

Jaaroverzicht 2016
In 2016 is in 99 tuchtzaken een beslissing genomen door de Raden van Toezicht. In 2015 werden 91 tuchtzaken behandeld, een toename van 8,79%. Bij 38 tuchtzaken werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 26 keer werd een berisping opgelegd, 3 maal een boete en 2 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle (gedeeltelijk) gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in 2016 in 26 zaken uitspraak gedaan. Bij 13 van de 26 uitspraken werd de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit leidde tot 6 berispingen. Ook bij de Centrale Raad is in vrijwel alle (gedeeltelijk) gegrond verklaarde zaken de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure.

Grafiek 2016


Jaaroverzicht 2015
In 2015 is in 91 tuchtzaken een beslissing genomen door de Raden van Toezicht. In 2014 werden 93 tuchtzaken behandeld, een afname van 2,15%. Bij 45 tuchtzaken werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 30 keer werd een berisping opgelegd, 5 maal een boete en 4 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle (gedeeltelijk) gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in 2014 in 27 zaken uitspraak gedaan. Bij 8 van de 25 uitspraken werd de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit leidde tot 7 berispingen. Ook bij de Centrale Raad  is in vrijwel alle (gedeeltelijk) gegrond verklaarde zaken de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure.


Grafiek cijfers 2015 III

Jaaroverzicht 2014
In 2014 is in 93 tuchtzaken een beslissing genomen door de Raden van Toezicht. In 2013 werden 89 tuchtzaken behandeld, een toename van 5%. Bij 42 tuchtzaken werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 28 keer werd een berisping opgelegd, 9 maal een boete en 1 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle (gedeeltelijk) gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in 2014 in 25 zaken uitspraak gedaan. Bij 16 van de 25 uitspraken werd de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit leidde tot 9 berispingen, 5 boetes en 1 schorsing. Ook bij de Centrale Raad  is in vrijwel alle (gedeeltelijk) gegrond verklaarde zaken de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure.

Grafiek uitspraken 2014

Jaaroverzicht 2013
In 2013 is in 89 tuchtzaken een beslissing genomen door de Raden van Toezicht. In 2012 werden 79 tuchtzaken behandeld, een toename van 13%. Bij 40 tuchtzaken werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 27 keer werd een berisping opgelegd, 3 maal een boete en 4 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle (gedeeltelijk) gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in 2013 in 28 zaken uitspraak gedaan. Een afname van 18% ten opzichte van het voorgaande jaar (2012, 34 zaken). Bij 12 van de 28 uitspraken werd de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit leidde tot 11 berispingen en 4 boetes. Ook bij de Centrale Raad is in vrijwel alle (gedeeltelijk) gegrond verklaarde zaken de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure.

grafiek 2013

Jaaroverzicht 2012
In 2012 is in 79 tuchtzaken een beslissing genomen door de Raden van Toezicht. In 42% van de uitspraken werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 22 keer werd een berisping opgelegd, 6 maal een boete opgelegd en 2 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle gedeeltelijk gegronde en gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in dat jaar in 34 zaken een uitspraak gedaan. Het betrof in 44% van de uitspraken een gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaarde klacht. Dit leidde tot 11 berispingen, 5 boetes en 2 schorsingen. In alle gedeeltelijk gegronde en gegrond verklaarde zaken is beklaagde veroordeeld in de kosten van de procedure.

grafiek-CRVT