Jaaroverzicht Tuchtrechtspraak NVM

Jaaroverzicht 2020
In 2020 heeft het bureau van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM 99 klachten in behandeling genomen. Er zijn 24 klachten doorgeleid naar de Centrale Raad van Toezicht.

In 2020 zijn in 113 zaken uitspraak gedaan, waarvan 23 uitspraken door de Centrale Raad.

In 51% van de  tuchtzaken in eerste aanleg werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 26 keer werd een berisping opgelegd, 3 maal een boete en 2 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle (gedeeltelijk) gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in 2016 in 23 zaken uitspraak gedaan. Bij 39% van de 26 uitspraken werd de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit leidde tot 6 berispingen. Ook bij de Centrale Raad is in vrijwel alle (gedeeltelijk) gegrond verklaarde zaken de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure.

Jaaroverzicht 2019
In 2019 heeft het bureau van de Stichting Tuchtrechtspraak NVM 87 klachten in behandeling genomen. Er zijn 33 klachten doorgeleid naar de Centrale Raad van Toezicht.

In 2019 zijn in 117 zaken uitspraak gedaan, waarvan 25 uitspraken door de Centrale Raad.

In 42% van de  tuchtzaken in eerste aanleg werden de klachten geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. 26 keer werd een berisping opgelegd, 3 maal een boete en 2 maal is een schorsing uitgesproken. In vrijwel alle (gedeeltelijk) gegronde zaken is een veroordeling in de kosten van de procedure aan beklaagde opgelegd.

De Centrale Raad van Toezicht heeft in 2016 in 25 zaken uitspraak gedaan. Bij 52% van de uitspraken werd de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond verklaard. Dit leidde tot 6 berispingen. Ook bij de Centrale Raad is in vrijwel alle (gedeeltelijk) gegrond verklaarde zaken de beklaagde veroordeeld tot het betalen van de kosten van de procedure.

Grafieken