19-53 RvT West

19-53 RvT West 205 OVERIG Ambtshalve verbetering. Eén van de beklaagden blijkt alsnog geen NVM-lid te zijn. Herstelbeslissing. De Raad heeft in de onderhavige zaak al eerder uitspraak gedaan. Inmiddels is gebleken dat in die uitspraak ten onrechte is vermeld dat de beide beklaagden lid van de NVM zijn. Het betrokken makelaarskantoor is lid van de NVM maar de andere beklaagde is een medewerker. De klacht wordt daarom beschouwd als alleen te zijn gericht tegen het makelaarskantoor en de beslissing wordt in die zin aangepast.

19-53 RvT West

19-51 RvT West