19-85 RvT West

19-85 RvT West   202 TAXATIE   Huurherzieningstaxatie. Zekere ruimte bij de bepaling van vergelijkingspanden.   Beklaagde heeft in opdracht van de huurder van een winkelpand (klager) een huurherzieningstaxatie verricht. Klager verwijt beklaagde dat hij bij deze taxatie niet de juiste vergelijkingspanden betrokken heeft. De Raad stelt vast dat beklaagde zijn werkwijze afdoende heeft toegelicht. Aan beklaagde komt bij een taxatie als de onderhavige, een zekere ruimte toe bij de bepaling van de in aanmerking te nemen vergelijkingspanden. Beklaagde is naar het oordeel van de Raad niet buiten die ruimte getreden. De Raad acht ook de totstandkoming van de taxatie in procedureel opzicht zorgvuldig en verklaart de klacht ongegrond.

19-85 RvT West