20-09 CRvT

DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Geen herzieningsmogelijkheid voor klager.   Zie ook CR 17/2661. Klager is bij beslissing van de Centrale Raad d.d. 8 maart 2018 niet-ontvankelijk verklaard wegens langdurig tijdsverloop. Hij verzoekt thans om herziening van die beslissing omdat het college toen niet over de juiste papieren zou hebben beschikt. De Centrale Raad constateert dat het Reglement Tuchtrechtspraak slechts aan de makelaar die een straf is opgelegd, de herzieningsmogelijkheid biedt en niet aan een klager. Het college ziet ook geen reden om ambtshalve op zijn beslissing terug te komen.  

CRvT 17 2661 Herziening

20-09 CRvT