20-12 CRvT

20-12 CRvT    DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERATIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROERENDE GOEDEREN NVM U.A.   Ten onrechte bepaalde clausule in koopakte geschrapt.   Klager besluit via beklaagde zijn appartement te verkopen. Kort daarvoor had de nieuwe eigenaar van het daaronder gelegen parterre-appartement het plan opgevat om het daarbij behorende souterrain uit te diepen. Als zich een gegadigde voor klagers appartement meldt met een eigen aankopend makelaar, verlangt deze dat in de koopakte een bepaling wordt opgenomen waarin staat dat de verkoper met fiat van de VvE schriftelijk garandeert dat de kosten voor eventueel herstel c.a. van door de uitdieping beschadigde funderingen geheel voor rekening van de souterrain-eigenaar komen. Klager laat daarop weten dat hij een dergelijke garantie niet kan verkrijgen en verlangt opname van een tekst zoals hij die met beklaagde heeft besproken. Daarop schrapt de makelaar de betreffende bepaling. Vervolgens ontstaat enig e-mailverkeer tussen partijen waarbij de souterrain-eigenaar verklaart dat de funderingsspecialist heeft gezegd dat de werkzaamheden geen gevolg voor de fundering zullen hebben. De koopakte wordt vervolgens zonder clausule door partijen getekend. Net als de Raad van Toezicht rekent de Centrale Raad het de makelaar aan dat hij aanvankelijk een clausule opnam die klager niet wenste. Weliswaar herstelde hij die fout onmiddellijk maar dat neemt niet weg dat daardoor de indruk is gewekt dat de bepaling accoord was. Niet duidelijk is welke tekst klager met de makelaar had afgesproken. Nu klager niet ter zitting verscheen is daarover geen helderheid te verkrijgen. Door de fout van de makelaar is klager niet benadeeld.

19-49 RvT West

19-56 RvT West Herstelbeslissing

20-12 CRvT