20-26 CRvT

CR 19/2679-2 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE COÖPERA-TIEVE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN TAXATEURS IN ONROE-RENDE GOEDEREN NVM U.A. Voorzittersbeslissing dat klacht kennelijk ongegrond is. Klacht toch doorgezet. Beweer-delijk bestaand testament door makelaar genegeerd. Klaagster (die wegens een geestelijke stoornis onder curatele is gesteld) stelt dat de makelaar de woning heeft verkocht van een vriend van haar welke woning bij testament aan haar zou zijn toegewezen. De makelaar zegt niets van een testament te weten en ook de notaris is bij zijn recherche voorafgaand aan het transport niets van enig testament gebleken. Nu klaagster ondanks de beslissing van de voorzitter dat de klacht zijns inziens kennelijk on-gegrond is, het hoger beroep toch heeft doorgezet en klaagster niets van haar stellingen heeft kunnen waar maken, vervalt het verhoogde klachtgeld aan de NVM.

20-26 CRvT

18-105 RvT west