Uitspraken

 • 12-61 RvT Arnhem

  Belangenbehartiging opdrachtgever. Informatie aan niet-opdrachtgever. Taxatie. Mededelings- en onderoeksplicht. Bouwkundige- en onderhoudstoestand. Klager heeft een appartement gekocht van een projectontwikkelaar. Klager verwijt de verkopend makelaar, zijn eigen makelaar en de makelaar die de woning i.v.m. de financiering taxeerde dat zij hem onvoldoende en/of onjuist hebben geïnformeerd over ondermeer de vochtproblemen in de woning en de aanwezigheid van een centrale meter met tussenmeters.   De Raad overweegt dat de verkopend makelaar door zijn opdrachtgever was medegedeeld dat de vochtplekken in de woning waren veroorzaakt doordat de muren waren gesaust toen het stucwerk nog niet droog was. Op dat moment waren er nog geen nadere bouwkundige onderzoeken geweest en mocht de verkopend makelaar op de mededeling van zijn opdrachtgever afgaan. Dat naderhand een andere oorzaak voor de vochtplekken aan het licht kwam kan de verkopend makelaar niet worden verweten. Ook overigens is niet gebleken dat de verkopend makelaar in zijn mededelings- en onderzoeksplicht jegens klager is tekortgeschoten. Het is de Raad ambtshalve bekend dat met name in woningen waarin een horizontale splitsing is aangebracht het energie en waterverbruik veelal wordt geregistreerd door een centrale meter en tussenmeters. Op de verkopend makelaar rustte niet een verplichting om klager daarover te informeren, te meer niet omdat klager een eigen makelaar had. Ook ten aanzien van de twee andere makelaars is de klacht ongegrond. Dat na de eigendomsoverdracht het vochtprobleem uiteindelijk veel ernstiger bleek te zijn dan uit het eerder verrichte bouwkundig onderzoek was gebleken, kan aan de aankopend makelaar niet worden verweten. De slechte isolatie en ventilatie in het souterrain alsmede de ligging en de ouderdom van de woning in aanmerking genomen mocht de taxerende makelaar de vochtplekken daaraan toeschrijven en behoefde zij niet in de taxatie te betrekken dat het vochtprobleem mogelijk ernstiger was dan uit het bouwtechnisch rapport naar voren was gekomen. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-50 RvT Arnhem

  Taxatie. Taxatie zonder bezichtiging.Beklaagde, een makelaarskantoor, had opdracht om in verband met een financiering, met spoed een taxatie uit te brengen. Makelaar H, werkzaam bij beklaagde, zou het object bezichtigen maar is daar door ziekte niet aan toe gekomen. Vervolgens is door een medewerkster van het makelaarskantoor een taxatierapport opgemaakt. Het bestuur van de NVM (klaagster) verwijt beklaagde dat op het kantoor m.b.t. dit taxatierapport een werkwijze is gehanteerd die niet in overeenstemming is met de richtlijnen van de NVM. Het taxatierapport is ondertekend en uitgebracht zonder dat de betrokken makelaar/taxateur het object had bezichtigd. Bovendien zijn gegevens overgenomen uit een reeds bestaand taxatierapport dat m.b.t. dezelfde financieringsaanvraag door een ander makelaarskantoor was uitgebracht. De Raad overweegt dat makelaar H., als leidinggevende in het bedrijf van beklaagde, onvoldoende duidelijk heeft gecommuniceerd met en instructies heeft gegeven aan ondergeschikte medewerkers. Vervolgens zijn door medewerkers van beklaagde ernstige fouten gemaakt, die niet zijn gecorrigeerd. Toen deze fouten aan het licht traden heeft makelaar H. namens beklaagde tegenover haar opdrachtgever onvoldoende van zijn eigen verantwoordelijkheid doen blijken. De fouten zijn aan beklaagde toe te rekenen en in ernstige mate tuchtrechtelijk verwijtbaar. Download uitspraak (pdf)

  Lees meer
 • 12-46 RvT Arnhem

  Collegialiteit. Uitlatingen over collega.Klager trad op als makelaar-koper voor een gegadigde die interesse had in een woning die beklaagde in verkoop had. Klager verwijt beklaagde dat hij hem, in het bijzijn van de gegadigde, een oplichter heeft genoemd. Na het horen van de gegadigde als getuige oordeelt de Raad dat de verweten gedraging voldoende is komen vast te staan en de Raad verklaart de klacht gegrond.   Download uitspraak (pdf)

  Lees meer